Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

Centralne Laboratorium Badań Maszyn Energetycznych „CLaBME”

 

 „CLaBME” jako specjalne urządzenie badawcze (SPUB), jest laboratorium przeznaczonym do badań maszyn i urządzeń przepływowych.

Jego unikatowy charakter wynika z posiadanego wyposażenia w jedyną w Polsce komorę bezechową do badań aeroakustyki maszyn oraz urządzeń przepływowych, możliwe do uzyskania wydajności źródeł dmuchu powietrza, pojemności zbiorników wody, dysponowaną moc zasilania elektrycznego oraz wyposażenie do pomiarów i sterowania co umożliwia wykorzystywanie CLaBME do realizacji specjalistycznych badań naukowych oraz prac rozwojowych.

Prawo do korzystania z „CLaBME” przysługuje zarówno zespołom badawczym jak i indywidualnym naukowcom z kraju i z zagranicy, na podstawie zawartych umów, po zgłoszeniu tematu, zakresu badań oraz proponowanego harmonogramu ich realizacji.

W realizacji zadań Centralnego Laboratorium Badań Maszyn Energetycznych CLaBME wykorzystywane są stoiska, aparatura, instalacje, wyposażenie oraz personel:

 • Laboratorium Mechaniki Płynów

 • Laboratorium Turbin i Sprężarek

 • Laboratorium Maszyn Wodnych

 • Laboratorium Automatyki i Diagnostyki

 • Laboratorium Metrologii Przepływów

 • Laboratorium Aparatury Medycznej

 • Warsztat Mechaniczny

Centralne Laboratorium Badań Maszyn Energetycznych CLaBME”, funkcjonujące jako SPUB, tworzą:

 • wielozadaniowy optyczny system pomiaru anemometrii obrazowej PIV do badań przepływów nieustalonych, składający się z dwóch podsystemów:

  a) System do pomiarów nieustalonych w cieczach, generacja  impulsów lasera z częstością do 10 kHz, Energia impulsu 20 mJ. Częstości transferu  kamery 3 kHz

  b) System do pomiarów w przepływie gazów, przepływy tran soniczne, generacja  impulsów lasera z częstością 15 Hz, Energia impulsu 2 x 200 mJ. Częstości transferu  kamery 15 Hz

  System umożliwia 3-wymiarowy pomiar wektorów pól prędkości na podstawie rozproszenia światła przez cząstki lub krople posiewu w przepływie cieczy lub gazów. System kamer może nagrywać dwa kolejne obrazy w odstępie krótszym niż 100ns z szybką korelacją krzyżową oraz przy prędkościach dochodzących do 4 Mach.

 • komora bezechowa o wymiarach 7,5 x 13,5 x 5,5 m do badań aeroakustyki maszyn i urządzeń przepływowych ze swobodnym wypływem powietrza – jedyna w Polsce i unikalna w Europie, zespół zasilania elektrycznego o mocy 2,5 MW i napięciu 6 kV do napędu sprężarek i pomp, w skład których wchodzą: przekładniowy transformator 15/6/0,4 kV, silniki elektryczne o mocy od 0,8 do 2,0 MW, zestawy akumulatorów, rozruszniki oraz rozdzielnie i sterownie,

 • źródła zasilania stoisk w sprężone powietrze, w skład których wchodzą: 3-stopniowa sprężarka CLARK – przepływ 5,8 kg/s przy sprężu 9 lub 8 kg/s przy sprężu 2,8 oraz 1 - stopniowa sprężarka dająca przy sprężu 3 strumień masy 14,4 kg/s wyposażone w układ wytłumionych akustycznie czerpni i wyrzutni powietrza,

 • układ wodny instalacji chłodzenia oleju dla sprężarek oraz zamknięty system zasilania w wodę stoisk badania pomp w skład których wchodzą: studnia głębinowa, zbiorniki wodne o pojemności 28 i 50 m3 oraz pionowy zbiornik o głębokości 14 m do badań pomp głębinowych,

 • system paliwowy dla stoisk badań silników turbospalinowych wraz z układem odprowadzania spalin, zautomatyzowaną sterownią oraz kabiną pomiarową,

 • poddozorowe zbiorniki ciśnieniowe, instalacje i urządzenia dźwigowe oraz warsztat mechaniczno – elektryczny dla konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej maszyn, urządzeń, instalacji oraz stoisk,

 • tunele aerodynamiczne do badań profili łopatkowych oraz dla automatycznego wzorcowania sond do pomiarów przepływu stacjonarnego i niestacjonarnego do liczby Macha 0,8 oraz stanowisko wzorcowania przetworników ciśnienia,

 • zestaw stanowisk badawczych maszyn wirnikowych wyposażonych w niekonwencjonalne systemy łożysk gazowych oraz magnetycznych, w tym stanowiska do aktywnego sterowania drganiami wirujących wałów,

 • system automatycznego prowadzenia pomiarów prędkości, ciśnień oraz temperatur dla przepływów stacjonarnych i niestacjonarnych, aparatura dla bezkontaktowego pomiaru przemieszczeń i określania orbity ruchu niestacjonarnego wałów, aparatura dla pomiarów i analizy drgań mechanicznych z programami dla analizy modalnej,

 • układ do zbierania i komputerowej analizy wyników pomiarów parametrów przepływającej cieczy oraz rozpylonej strugi,

 • specjalistyczne, licencyjne oprogramowanie komputerowe ANSYS CFX 11.0 firmy ANSYS  Inc. wraz z programami wspomagającymi i modułami wykonawczymi.

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83