Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

BIURO INSTYTUTU MASZYN PRZEPŁYWOWYCH

MAŁGORZATA JÓŹWIK

Specjalista ds. informacji naukowo-technicznej

Kontakt:

 

tel. 042 631 23 64

fax. 042 631 24 78

e-mail: malgorzata.jozwik@p.lodz.pl

 

 

 

Prowadzenie sekretariatu

Obsługa nauki i dydaktyki

Organizacja konferencji i sympozjów

Opracowywanie materiałów reklamowych i promocyjnych

Prowadzenie szkoleń doskonalących znajomość języka angielskiego dla  pracowników IMP

mgr ANNA SŁOTA

Referent techniczny

Kontakt:

 

tel. 042 631 23 52

fax. 042 631 24 78

     e-mail: anna.slota@p.lodz.pl

 

 

Prowadzenie spraw w zakresie obsługi nauki i dydaktyki

Prowadzenie i udostępnianie zbiorów czytelni

Prowadzenie ewidencji i zbioru publikacji pracowników IMP PŁ

Udział w organizacyjno-technicznym przygotowaniu i przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń, kursów i konferencji

Prowadzenie spraw w zakresie ewidencji majątku

mgr EWELINA CAP

Starszy referent

Kontakt:

 

tel. 042 631 23 50

fax. 042 631 24 78

e-mail: ewelina.cap@p.lodz.pl

  

 

Obsługa organizacyjna procesu dydaktycznego, planowanie i rozliczenie obciążeń dydaktycznych

Urlopy, zwolnienia lekarskie

Opracowywanie planów szkoleń badań okresowych pracowników

Prowadzenie rejestru opracowań wewnętrznych i prac dyplomowych

Prowadzenie rejestru zamówień publicznych

lic. ANNA FRĄCKIEWICZ

Referent administracyjny

Kontakt:

 

tel. 042 631 23 50

fax. 042 631 24 78

e-mail: anna.frackiewicz@p.lodz.pl

  

 

Obsługa organizacyjna procesu dydaktycznego, planowanie i rozliczenie obciążeń dydaktycznych

Urlopy, zwolnienia lekarskie

Opracowywanie planów szkoleń badań okresowych pracowników

Prowadzenie rejestru opracowań wewnętrznych i prac dyplomowych

Prowadzenie rejestru zamówień publicznych

mgr BEATA PAWLAK

Specjalista ds. ekonomicznych

Kontakt:

 

tel. 042 631 23 44

fax. 042 631 24 78

e-mail: beata.pawlak@p.lodz.pl

 

 

Analizy i raporty rzeczowo-finasowe

Obsługa projektów badawczych, celowych, zamawialnych, specjalnych

Prowadzenie ewidencji i realizacja umów oraz zleceń

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych

Kontrola formalna dokumentów finansowych

DARIUSZ TĘCZYŃSKI

Informatyk

Kontakt:

 

tel. 042 631 23 85

fax. 042 631 24 78

e-mail: dariusz.teczynski@p.lodz.pl

 

 

Konfiguracja i konserwacja sprzętu komputerowego

Technicza obsługa sprzętu komputerowego w salach dydaktycznych i na stoiskach badawczych

Administrowanie i modernizacja lokalnej sieci komputerowej

Planowanie zakupów oprogramowania i sprzętu komnputerowego
Obsługa serwerów Linux/Windows

 

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 631 24 78