Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

OFERTA DLA PRZEMYSŁU

Do najważniejszych kontraktów zrealizowanych dla przemysłu w ciągu ostatnich lat zalicza się:

układ sterowania i kontroli instalacji odzysku gazu konwertorowego zastosowany w hutnictwie, 1996-1999;

- koncepcja i wykonanie kompletnego systemu aktywnego magnetycznego tłumienia i sterowania drganiami nadkrytycznego wału przekazującego moc, 2002;

projekty techniczne sprężarek przepływowych propylenu (2002), powietrznych (2003-2004), gazu ziemnego (2005), gazu sodowego (2005);

- ocena zgodności z normą API 612 rozwiązania konstrukcyjnego bloku zaworów regulacyjnych HP i LP  turbiny 24 MW, 2002;

oceny stanu technicznego turbozespołu z określeniem przyczyn awarii, 2001, 2005;

ocena możliwości funkcjonowania turbiny parowej przy zwiększonym przepływie pary przez część niskoprężną, 2002;

- projekt modernizacji (revamp) dwóch turbossaw dla papiernictwa, 2000-2001;

ciągły nadzór i korekty układu pomiaru przepływu ścieków w dużej, miejskiej oczyszczalni ścieków (metodą ultradźwiękową), praca realizowana od 2000 r.;

-  projekt i uruchomienie instalacji podwyższonego ciśnienia biogazu w oczyszczalni ścieków, oraz udział w uruchomieniu elektrowni na biogas o mocy 3MW, 2000-2005;

ekspertyza przyczyn awarii przepływomierza turbinowego, w stacji przetłocznej gazu ziemnego, 2003; .

projekt układu wyrzutników profili w układach linii produkcyjnej, 2007;

projekt i wykonanie czterech układów wyrzutników dla stacji zgrzewania, wizji i docierania profili, 2007-2008.

Na życzenie klientów, Instytut Maszyn Przepływowych PŁ może przedstawić referencje dotyczące zrealizowanych prac dla przemysłu.

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83