Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI I AUTOMATYKI URZĄDZEŃ PRZEPŁYWOWYCH

 

Profil naukowo - badawczy Zakładu aktualnie obejmuje następujące dziedziny:

1. Badania teoretyczne i eksperymentalne niekonwencjonalnych systemów łożyskowania maszyn przepływowych:

  dynamicznych łożysk gazowych, również w zastosowaniu dla maszyn budowanych w technologii MEMS,

  łożysk hydrodynamicznych o specjalnej geometrii,

  aktywnych łożysk magnetycznych;

2. Badania teoretyczne i eksperymentalne uszczelnień dla maszyn przepływowych.

3. Projektowanie, badania teoretyczne i eksperymentalne systemów mechatronicznych
      - automatyka i sterowanie maszyn i urządzeń;

4. Analizy teoretyczne, diagnostyka wibracyjna oraz projektowanie dynamiki układów wirujących
      maszyn i urządzeń przepływowych z kompleksową analizą zgodności z wymaganiami
      obowiązujących norm;

5. Diagnostyka wibracyjna maszyn według modelu.

Plany rozwoju naukowo - badawczego Zakładu związane są z kontynuacją badań w wymienionych dziedzinach i ich systematycznym rozszerzaniem ze szczególnym uwzględnieniem etapu weryfikacji tych badań na obiektach rzeczywistych. Jest to związane z pozyskiwaniem kontrahentów z przemysłu, którzy inwestują w proponowane i sprawdzone w warunkach laboratoryjnych nowoczesne technologie. Zakład wykazuje dużą aktywność w tej dziedzinie i realizuje prace badawcze z poważnymi kontrahentami zagranicznymi – np. ONERA.

Zakład dysponuje specjalistyczną aparaturą oraz zbudowanymi stanowiskami badawczymi. Rzetelność wykonywanych badań pozwoliła zdobyć wzajemne zaufanie u dotychczasowych kontrahentów przemysłowych, co oprócz naukowego aspektu wnosi do Instytutu wymierny akcent ekonomiczny.

Dotychczasowy dorobek naukowy pracowników Zakładu związany jest między innymi z dużą ilością publikacji krajowych i zagranicznych, które powstały dzięki realizacji grantów, również grantów celowych oraz współpracy z przemysłem.

       Efektem każdego zrealizowanego grantu jest nowe stanowisko badawcze, które prezentuje nowoczesne technologie w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn. Są one wykorzystywane w szeroko pojętej pracy dydaktycznej – dla studentów i pracowników przemysłu w ramach kursów i studiów podyplomowych oraz do pracy naukowej pracowników Zakładu i doktorantów.

 

Skład osobowy ZDiAUP

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kozanecki – kierownik Zakładu

dr inż. Jakub Łagodziński

dr inż. Eliza Tkacz

mgr inż. Sylwester Więckowski 

Bohdan Pawłowski

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83