Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
Mapa Kampusu

DYDAKTYKA

 

Od wielu lat Instytut Maszyn Przepływowych prowadził specjalność dyplomową Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne w ramach kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym.

W roku akademickim 2003/2004 działalność dydaktyczna Instytutu została rozszerzona po uruchomieniu na Wydziale Mechanicznym nowego kierunku studiów – Energetyka. Ten nowy kierunek był odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie przemysłu na specjalistów z tej dziedziny. Zatrudnieniem naszych absolwentów zainteresowane są m. in. zakłady Alstom Elbląg (turbiny gazowe i parowe) i WSK PZL Rzeszów Pratt & Whitney (silniki lotnicze), Polski Koncern Naftowy ORLEN (sprężarki i turbiny), a także elektrociepłownie miejskie, budownictwo, przemysł spożywczy oraz firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją nowoczesnych systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wiele wiodących firm światowych jak np.: General Electric, Siemens, Dalkia, oraz inne renomowane ośrodki naukowo-badawcze i przemysłowe zabiegają o naszych absolwentów oferując im atrakcyjne formy praktyk w czasie studiów oraz atrakcyjną merytorycznie i finansowo pracę po zakończeniu studiów.

Aktualny program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2007/2008 dla kierunku Energetyka został przygotowany zgodnie z postanowieniami Deklaracji Bolońskiej: studia I-ego stopnia inżynierskie, II-ego stopnia magisterskie ze specjalnościami: Maszyny Energetyczne oraz Chłodnictwo i Klimatyzacja. Program tego kierunku jest dostosowany do wymagań, jakie stawia współczesna energetyka, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska.

W zależności od wybranej specjalności stwarzamy naszym studentom możliwość poznania nowoczesnych technologii w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji maszyn wirnikowych – turbin parowych i gazowych, silników lotniczych, sprężarek, pomp oraz nowoczesnych technologii w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Studenci korzystają z dobrze wyposażonych laboratoriów dydaktycznych i badawczych, pracowni komputerowych, a także z nowoczesnych narzędzi informatycznych, aktualnie stosowanych w przemysłowej praktyce inżynierskiej.

Przedmioty kierunkowe są zróżnicowane, np. sprężarki, turbiny parowe i gazowe, pompy, siłownie konwencjonalne i jądrowe, silniki turbinowe (w tym lotnicze), techniki spalania i paliwa, odnawialne źródła energii – dla specjalności Maszyny Energetyczne lub np. podstawy chłodnictwa, instalacje i aparatura chłodnicza, instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne, technika grzewcza, kriotechnika - dla specjalności Chłodnictwo i Klimatyzacja.

Pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia na różnych kierunkach na Wydziale Mechanicznym z przedmiotów podstawowych (podstawy metrologii, mechanika płynów) oraz z przedmiotów kierunkowych dla studiów I – stopnia, a także prace przejściowe, inżynierskie i dyplomowe dla studiów I i II – stopnia. Instytut uczestniczy czynnie w prowadzeniu zajęć na specjalności Aparatura i Sprzęt Medyczny, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn.

Prowadzimy również zajęcia dydaktyczne na innych wydziałach:

na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,

na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz

na Wydziale Organizacji i Zarządzania.

Nasi pracownicy prowadzą zajęcia w języku angielskim i francuskim dla studentów Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ.

 

Instytut Maszyn Przepływowych PŁ uczestniczy, w ramach programu SOCRATES/ERASMUS, w wymianie studentów i nauczycieli akademickich z Uniwersytetem Technicznym w Pilźnie (Czechy), Cranfield University (Wielka Brytania), a także z kilkunastoma uniwersytetami Europy w ramach umów wydziałowych (Coventry University, Wielka Brytania, Aachen, Niemcy, Ghant, Belgia) oraz organizuje praktyki wakacyjne IASTE dla studentów uczelni zagranicznych i wysyła naszych studentów do ośrodków naukowo-badawczych w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Od kilku lat organizujemy praktyki wymienne dla grup studenckich z Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Saint-Petersburgu (Rosja).

Prof. dr hab. inż. Dorota Kozanecka   jest kierownikiem Studiów Doktoranckich „Budowa i Eksploatacja Maszyn” na Wydziale Mechanicznym PŁ. Studia Doktoranckie są studiami III – stopnia, zgodnie z postanowieniami Deklaracji Bolońskiej. Studia Doktoranckie pomagają w przygotowaniu rozprawy i uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych zarówno młodym pracownikom, którzy wybierają karierę naukową na uczelni, jak również pracownikom przemysłu, którzy w swojej działalności zawodowej dostrzegli możliwość włączenia swoich ambicji naukowych, pozwalających na rozwinięcie kariery zawodowej wspartej tytułem naukowym. Samodzielni pracownicy naukowi Instytutu Maszyn Przepływowych oferują opiekę naukową, a w konsekwencji promotorstwo prac dla doktorantów, którzy decydują się na realizację pracy doktorskiej z szeroko pojętej dziedziny związanej z energetyką, a także inżynierią biomedyczną.

 

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83