Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

ZAKŁAD MASZYN WODNYCH i MECHANIKI PŁYNÓW

 

Zakład Maszyn Wodnych i Mechaniki Płynów kierowany w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej przez dr hab. inż. Adama Papierskiego prowadzi prace naukowo-badawcze w ramach ministerialnych projektów badawczych oraz we współpracy z przemysłem, a także działalność dydaktyczną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich.

Prace naukowo-badawcze koncentrują się na badaniach parametrów lokalnych i struktury przepływu, których wyniki wykorzystywane są do weryfikacji wyników obliczeń prowadzonych przy zastosowaniu komercyjnej wersji programu ANSYS CFX. Służą one także do doskonalenia trójwymiarowych metod obliczania przepływu metodami numerycznymi w kanałach hydraulicznych układów łopatkowych, jak również na zagadnieniach związanych z optymalizacją i modernizacją maszyn i urządzeń hydraulicznych eksploatowanych w różnych gałęziach przemysłu. Tego rodzaju zagadnienia realizowane były w ramach projektów badawczych.

W pracach konstrukcyjnych i modernizacji układów hydraulicznych pomp dla przemysłu wykorzystywane są opracowane własne metody projektowania:

-  na żądany kształt charakterystyki przepływu,

-  o nieprzeciążalnej charakterystyce poboru mocy,

-  o specjalnych wymaganiach eksploatacyjno-ruchowych z wykorzystaniem numerycznej analizy
      przepływów trójwymiarowych.

Prace badawcze realizowane są w Laboratorium Maszyn Wodnych o powierzchni 306 m2, wyposażonym w wolnostojący zbiornik o objętości 30 m3  połączony ze zbiornikiem wgłębnym o objętości 53 m3 zaopatrzonym w instalację pozwalającą na wymianę wody między zbiornikami z jednoczesnym jej schładzaniem oraz zbiornik studzienny o średnicy 0,75 m i głębokości 14 m.

Laboratorium posiada oddzielne zasilanie elektryczne o mocy 2 MW przy napięciu 6 kV oraz 365 kW przy napięciu 400 V.

Pomiary eksperymentalne przeprowadzane są na stoiskach do badania pomp o osi poziomej, których napęd stanowią:

- silnik elektryczny zawieszony wahliwie na kołysce o mocy 25 kW z bezstopniową regulacją
    obrotów w zakresie 0÷10 000 obr/min,

- silnik elektryczny o mocy 75 kW i częstości obrotów 2950 obr/min zawieszony na kołysce,

- silnik elektryczny o mocy 150 kW i częstości obrotów 1450 obr/min zawieszony na kołysce,
     zasilany poprzez falownik,

oraz na stoisku o osi pionowej z silnikiem mocy 40 kW i częstości obrotów 2950 obr/min, także zawieszonym na kołysce.

Każde ze stoisk wyposażone jest w głowicę pomiarową wykonaną w formie odpowiednio oprzyrządowanych układów kanałów hydraulicznych.

W laboratorium znajdują się również następujące specjalistyczne stanowiska badawcze:

- do pomiaru rozkładów ciśnień w komorze wirnikowej pompy odśrodkowej, wyposażone w
     napędowy silnik elektryczny o mocy 1,5 kW i częstości obrotów 2950 obr/min,

- do wizualizacji przepływu czynnika przepływającego przez płaszcz wodny pompy zatapialnej
     o mocy napędowej silnika elektrycznego 4,5 kW, częstości obrotów 2950 obr/min,

- do badania uszczelnień mechanicznych zabudowanych w pompie zatapialnej o mocy napędowej
    silnika elektrycznego 1,1 kW i częstości obrotów 2950 obr/min, wyposażonego w komorę
    olejową oddzielającą przestrzeń wodną pompy od silnika elektrycznego,

- do badania struktury przepływu półotwartych wirników pomp o małych wyróżnikach
   szybkobieżności o mocy napędowej silnika elektrycznego 25kW i bezstopniową regulacją
   obrotów w zakresie 0÷10000 obr/min; oprzyrządowanie pomiarowe umożliwia pomiar lokalnych
   i niestacjonarnych parametrów przepływowych.

Laboratorium posiada też stoisko do badań modelowych komór wlotowych powstałe we współpracy z ALSTOM Power z racji badań warunków napływu do pomp wody chłodzącej w bloku 460 MW w Elektrowni Pątnów II.

Wymienione stanowiska wykorzystywane są jednocześnie do zajęć laboratoryjno-dydaktycznych, podobnie jak 12 stanowisk rozmieszczonych w przynależnym organizacyjnie Laboratorium Mechaniki Płynów, w którym badane są i prezentowane podstawowe problemy i zjawiska z zakresu mechaniki płynów, a szczególnie dynamiki płynów.

Pozytywne wyniki prowadzonych prac projektowych, badawczych i modernizacyjnych zaowocowały wdrożeniem do produkcji i eksploatacji kilkunastu typów i wielkości pomp.

Rezultaty prac naukowo-badawczy zawarte są w ponad 100 opracowaniach niepublikowanych i kilkudziesięciu artykułach opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

Skład osobowy ZMWiMP:

dr hab. inż. Adam Papierski - kierownik

dr hab. inż. Krzysztof Sobczak

dr inz. Michał Kulak

dr inż. Michał Lipian

dr  Tomasz Wajman

mgr inż Dariusz Andrzejewski

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83