Komitet naukowy konferencji

prof. dr hab. inż. Andrzej BŁASZCZYKPolitechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Tadeusz CHMIELNIAKPolitechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Tadeusz FODEMSKIPolitechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Zbigniew GNUTEKPolitechnika Wrocławska
dr hab. inż. Krzysztof JÓŹWIK prof. PŁPolitechnika Łódzka
Przewodniczący
mgr Józef KACZMAREKBurmistrz Miasta Uniejów
mgr inż. Jacek KACZOROWSKIPGE Bełchatów
Prezes
dr hab. inż. Andrzej KANICKI prof. PŁPolitechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Jan KICIŃSKIIMP PAN - Gdańsk
dr hab. inż. Zbigniew KOZANECKI prof. PŁPolitechnika Łódzka
dr hab. inż. Władysław KRYŁŁOWICZ prof. PŁPolitechnika Łódzka
V-ce Przewodniczący
Jacky LACOMBEDALKIA Łódź S.A.
Prezes
prof. dr hab. inż. Władysław MIELCZARSKIPolitechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Władysław NOWAKZUT w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Wojciech NOWAKPolitechnika Częstochowska
dr hab. inż. Aleksander STACHEL prof. ZUTZUT w Szczecinie
mgr inż. Janusz WRÓBLEWSKIINSTAL
Redaktor Naczelny

Patronat honorowy
Patroni medialniPartner regionalny

© 2013 Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Logo IMP PŁ