Komitet organizacyjny konferencji

  • dr inż. Tomasz Pałczyński - Przewodniczący
  • Małgorzata Jóźwik - Sekretarz
  • mgr inż. Ewa Kłys
  • Bogumiła Majak
  • dr inż. Mariusz Susik
  • dr Tomasz Wajman

Patronat honorowy
Patroni medialniPartner regionalny

© 2013 Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Logo IMP PŁ