Tematyka konferencji

Konferencja poświęcona była prezentacji stanu wiedzy oraz wymianie doświadczeń w zakresie obejmującym:

  • współczesne techniki badań oraz systemy oceny zasobności źródeł odnawialnych,
  • technologie pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych;
  • systemy produkcji prądu elektrycznego i ciepła w siłowniach zasilanych ze źródeł odnawialnych, biopaliwami oraz paliwami z ekologicznie przetwarzanych kopalin, a zwłaszcza technologii obiegów ORC;
  • maszyny i urządzenia oraz systemy automatyki i pomiarów dla "zielonej energetyki" - zagadnienia projektowania, budowy oraz eksploatacji;
  • ekologiczne wykorzystywanie odpadów komunalnych, jako element racjonalizacji gospodarki energetycznej w gminie, mieście i regionie;
  • tworzenie regionalnych, kompleksowych centrów racjonalnego wykorzystywania "zielonej energii" z uwzględnieniem procesów rozwoju lokalnej aktywności gospodarczej i społecznej;

Patronat honorowy
Patroni medialniPartner regionalny

© 2013 Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Logo IMP PŁ