Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ I CHŁODNICTWA

Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa zajmuje się zagadnieniami związanymi z techniką cieplną, chłodnictwem i klimatyzacją. W prowadzonej działalności naukowej, należy wymienić badania dotyczące:

-         termodynamiki przebiegów procesów fizycznych w obiegach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła,

-         procesów obróbki powietrza i ich optymalizacja w układach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

-         własności termofizycznych i energetycznych biopaliw

-         termodynamiki procesów spalania mieszanek pyłowo-powietrznych i gazowych,

-         wymiany ciepła w procesach ustalonych i nieustalonych zachodzących w obiegach i urządzeniach związanych z techniką cieplną i chłodniczą,

-         hydrodynamiki procesów fluidyzacji złóż, stosowanych w chłodnictwie,  przemyśle spożywczym i kotłach fluidalnych,

Do wspomnianych badań wykorzystuje się aparaturę najnowszej generacji, jak np. układ pomiarowy PIV (Particle Dynamics Velocitometry) umożliwiający nieinwazyjne pomiary pola prędkości w przepływach. Metoda rejestracji zjawisk szybkozmiennych wraz z wizualizacją procesów fizycznych związanych z różnicowaniem gęstości płynów jest szczególnie przydatna przy analizie ruchu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń technicznych oraz procesów technologicznych w przemyśle. Opisana metoda, uzupełniona przez analizę i modelowanie procesów cieplno-przepływowych, znajduje wszechstronne zastosowanie przy ekspertyzach i ocenach sposobu działania urządzeń technicznych. W pracach badawczych wykorzystywane są takie programy jak ANSYS CFX® i FLUENT. Modelowanie i symulacja przepływów z wymianą ciepła, stanowi dużą pomoc przy badaniu prototypów w fazie ich projektowania i uruchomiania. W Zakładzie wykonuje się także analizy techniczne paliw i biopaliw stałych, ciekłych i gazowych.

 

Skład osobowy :

dr  hab. inż. Artur Gutkowski  – kierownik Zakładu

dr inż. Zbigniew Cebulski

dr inż. Piotr Domagalski

dr inż. Grzegorz Górecki

dr inż. Piotr Jasiński

dr inż. Tadeusz Kapusta

dr inz. Marcin Łęcki

dr inż. Andrzej Zawadzki

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83