Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

ZAKŁAD TURBIN I SPRĘŻAREK

Podstawowym obszarem działania Zakładu są badania w dziedzinie aerodynamiki oraz konstrukcji cieplnych maszyn przepływowych: turbin parowych i gazowych, sprężarek i dmuchaw oraz wentylatorów. Drugim podstawowym kierunkiem prac są studia nad nowoczesnymi systemami przetwarzania energii, a zwłaszcza systemami skojarzonymi opartymi o źródła energii odnawialnych.

 Aktualnie prowadzone są prace dotyczące projektu technicznego elektrociepłowni przeznaczonej dla gminy Uniejów, a opartej o energię geotermalną wspomaganą spalaniem biomasy (kocioł parowy opalany słomą). Równolegle prowadzone są projekty obiegów ORC  (Organic Rankine Cycle) oraz dostosowanych do nich turbin małej mocy.

 Odrębną grupą zagadnień są zagadnienia optymizacji układów regulacji oraz pracy niestatecznej (pompowania) sprężarek przepływowych promieniowych.

 W ramach bezpośredniej współpracy z przemysłem Zakład (przy współpracy z innymi Zakładami Instytutu) zajmuje się następującymi dziedzinami :

·   Modernizacje maszyn przepływowych (tzw.” revamp”). W ostatnich latach przeprowadzono kilka modernizacji sprężarek przepływowych procesowych. Zakład realizuje całość prac projektowych, od etapu koncepcji, poprzez obliczenia termodynamiczno-przepływowe, projekt techniczny układu łopatkowego, aż do badań odbiorczych;

·    Ekspertyzy poawaryjne oraz eksploatacyjne cieplnych maszyn przepływowych oraz związanych z nimi instalacji;

·    Projekty techniczne turbin małej mocy oraz dmuchaw do specjalnych zastosowań technologicznych (m.in. do procesów wysokociśnieniowego hartowania gazowego);

·   Badania modelowe  urządzeń i układów przepływowych (elektrofiltry, różne typy zaworów: oddechowe, klapy regulacyjne).

Zakład wykorzystuje następujące stoiska badawcze (w ramach CLabME):

·   Stoisko  dwuwałowej turbiny powietrznej TM1;

·   Stoisko sprężarki przepływowej 1.I1.76;

·   Stoisko dmuchawy promieniowej DP 1.

W trakcie prac projektowych oraz analiz, Zakład wykorzystuje własne oprogramowanie:

·   kod do obliczania ułopatkowań stopni turbin osiowych,

·   kod do obliczania stopni sprężarek przepływowych,

·   kod do obliczania stopni wentylatorów  oraz ich charakterystyk.

Ponadto, w trakcie prac wykorzystywane jest posiadane przez Instytut oprogramowanie CFD (Ansys CFX) w wersjach studenckiej, akademickiej i komercyjnej.

 

Skład osobowy ZTiS:

prof. dr hab. inż. Władysław Kryłłowicz - kierownik

dr inż. Maciej Karczewski

dr inż. Kirill Kabalyk

dr inż. Grzegorz Liśkiewicz

dr inż. Radomir Magiera

 

 

 

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83