Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Współpraca zagraniczna Instytutu Maszyn Przepływowy jest prowadzona w ramach projektów naukowo - badawczych i kontraktów handlowych, programów dydaktycznych oraz bilateralnych porozumień z:

-->> Office National d’Etudes et de Recherches Aerospatiales (ONERA) w Chatillon (FRANCJA)

-->> Dresser Rand - z siedzibą w Houston (USA) i w Le Havre (FRANCJA)

-->> Coventry University – z siedzibą w Coventry (Wielka Brytania)

-->> Cranfield University – z siedzibą w Cranfield (Wielka Brytania)

-->> University of West Bohemia w Pilźnie (CZECHY) w ramach projektu SOCRATES - program: HIGHER EDUCATION (ERASMUS) o wymianie osobowej studentów i nauczycieli w latach 2008 ÷ 2013

-->> Ecole National Supériere d’Art et Métier (ENSAM) w Cluny (FRANCJA) w zakresie wymiany studentów, staży i współpracy w dziedzinie dydaktyki

-->> State Technical University w Saint Petersburgu (ROSJA)

-->>Faculty of Technical Sciences University „St. Clement Ohridski” – Bitola (MACEDONIA)

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83