Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

ZAKŁAD APARATURY MEDYCZNEJ

Działalność Zakładu

 

Głównymi obszarami zainteresowania i kierunkami badań Zakładu Aparatury Medycznej są następujące zagadnienia mieszczące się o ogólnym pojęciu Inżynierii Biomedycznej:

§ Długoterminowe badania sztucznej zastawki serca z pierścieniem pokrytym nanokrystalicznym
    diamentem, na stanowisku własnej konstrukcji,

Rys. 1. Stanowisko do długoterminowych badań zmęczeniowych sztucznej zastawki serca

§ Badania przewodzenia zregenerowanych nerwów obwodowych szczurów oraz wykorzystanie
    technik zamrażania i nagrzewania przy usuwaniu zmian ogniskowych płatów tarczycy, przy
    współudziale Zakładu Metrologii Przepływów,

§ Badania dotyczące diamentowych urządzeń mikroprzepływowych do analiz DNA i białek
    w ramach międzynarodowego projektu MNT ERANET,

Rys. 2. Diametnowe urządzenie mikroprzepływowe

§ Symulacje numeryczne przepływu krwi w obszarach zastawek serca, tętnic kręgowych
    człowieka, sztucznej komory serca, koła tętniczego mózgu. W tym zakresie przeprowadzono
    szereg eksperymentów numerycznych badających strukturę przepływu wokół sztucznych
    zastawek serca, dla różnych konfiguracji geometrycznych oraz położenia w ujściu komory:

o  prowadzone są badania przepływów w sztucznej komorze serca przygotowanej przez zespół
      kierowany przez Romana Kustosza z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza,

Rys. 3. Wykres konturowy pól prędkości w kanale sztucznej komory serca

o  badania wpływu położenia kątowego sztucznej zastawki serca skonstruowanej i wybranej
      w oparciu o projekt prof. Jacka Molla,

o  badania wpływu geometrii naczyń krwionośnych na zaburzenia ukrwienia mózgu człowieka.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

Rys. 4. Wykres konturowy pól prędkości w kanale aorty wokół sztucznej zastawki serca

 

Zakład Aparatury Medycznej współuczestniczy także w pracach dla przemysłu dotyczących
   m. in.:

  • modernizacji sprężarek,

  • konstrukcji maszyn przepływowych,

  • konstrukcji specjalizowanych narzędzi dla różnych gałęzi przemysłu,

  • obliczenia numeryczne układów przepływowych i napędowych,

  • projektowania specjalizowanych narzędzi pomiarowych dla medycyny.

 

Rys.5. Animacja przepływu w układzie rozgałęzienia naczyń tętniczych człowieka

 

Zakład Aparatury Medycznej prowadzi zajęcia (wykłady, ćwiczenia, projekty, laboratoria,
  seminaria) w języku polskim i angielskim dla studentów Politechniki Łódzkiej , które dotyczą:

§         prac przejściowych i dyplomowych,

§         Aparatury i Sprzętu Medycznego,

§         Biopomiarów,

§         Przepływów Krwi,

§         Sztucznych Narządy

§         Termodynamiki i Mechaniki Płynów,

§         Źródeł energii i ich przetwarzania,

§         Projektowania wspomaganego komputerowo.

W ramach prowadzonych badań w ciągu roku realizowanych jest kilkanaście prac magisterskich,
   inżynierskich oraz przejściowych.

Współpracujemy z:

§         Imperial College w Londynie – Wielka Brytania

§         Politechniką w Libercu – Czechy

§         Uniwersytetem Maksa Planck’a w Mainz - Niemcy

§          Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie - Rosja

§         Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

§         Politechniką Warszawską

§         Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

§         Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki

§         Coventry University

§         Cranfield University

§         Firmą Faurecia Fotele Samochodowe Sp. z o. o. z Grójca

§         Firma Dresser-Rand

 

Skład osobowy ZAM:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik – kierownik zakładu

dr hab. inż. Damian Obidowski

dr inż. Rafał Dychto

dr inż. Daniel Jodko

dr inż. Anna Karczemska

dr inż. Piotr Reorowicz

dr inż. Dariusz Witkowski

 

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83