Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

ZAKŁAD APARATURY MEDYCZNEJ

Działalność Zakładu

 

Głównymi obszarami zainteresowania i kierunkami badań Zakładu Aparatury Medycznej są następujące zagadnienia mieszczące się o ogólnym pojęciu Inżynierii Biomedycznej:

§ Długoterminowe badania sztucznej zastawki serca z pierścieniem pokrytym nanokrystalicznym
    diamentem, na stanowisku własnej konstrukcji,

Rys. 1. Stanowisko do długoterminowych badań zmęczeniowych sztucznej zastawki serca

§ Badania przewodzenia zregenerowanych nerwów obwodowych szczurów oraz wykorzystanie
    technik zamrażania i nagrzewania przy usuwaniu zmian ogniskowych płatów tarczycy, przy
    współudziale Zakładu Metrologii Przepływów,

§ Badania dotyczące diamentowych urządzeń mikroprzepływowych do analiz DNA i białek
    w ramach międzynarodowego projektu MNT ERANET,

Rys. 2. Diametnowe urządzenie mikroprzepływowe

§ Symulacje numeryczne przepływu krwi w obszarach zastawek serca, tętnic kręgowych
    człowieka, sztucznej komory serca, koła tętniczego mózgu. W tym zakresie przeprowadzono
    szereg eksperymentów numerycznych badających strukturę przepływu wokół sztucznych
    zastawek serca, dla różnych konfiguracji geometrycznych oraz położenia w ujściu komory:

o  prowadzone są badania przepływów w sztucznej komorze serca przygotowanej przez zespół
      kierowany przez Romana Kustosza z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza,

Rys. 3. Wykres konturowy pól prędkości w kanale sztucznej komory serca

o  badania wpływu położenia kątowego sztucznej zastawki serca skonstruowanej i wybranej
      w oparciu o projekt prof. Jacka Molla,

o  badania wpływu geometrii naczyń krwionośnych na zaburzenia ukrwienia mózgu człowieka.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

Rys. 4. Wykres konturowy pól prędkości w kanale aorty wokół sztucznej zastawki serca

 

Zakład Aparatury Medycznej współuczestniczy także w pracach dla przemysłu dotyczących
   m. in.:

  • modernizacji sprężarek,

  • konstrukcji maszyn przepływowych,

  • konstrukcji specjalizowanych narzędzi dla różnych gałęzi przemysłu,

  • obliczenia numeryczne układów przepływowych i napędowych,

  • projektowania specjalizowanych narzędzi pomiarowych dla medycyny.

 

Rys.5. Animacja przepływu w układzie rozgałęzienia naczyń tętniczych człowieka

 

Zakład Aparatury Medycznej prowadzi zajęcia (wykłady, ćwiczenia, projekty, laboratoria,
  seminaria) w języku polskim i angielskim dla studentów Politechniki Łódzkiej , które dotyczą:

§         prac przejściowych i dyplomowych,

§         Aparatury i Sprzętu Medycznego,

§         Biopomiarów,

§         Przepływów Krwi,

§         Sztucznych Narządy

§         Termodynamiki i Mechaniki Płynów,

§         Źródeł energii i ich przetwarzania,

§         Projektowania wspomaganego komputerowo.

W ramach prowadzonych badań w ciągu roku realizowanych jest kilkanaście prac magisterskich,
   inżynierskich oraz przejściowych.

Współpracujemy z:

§         Imperial College w Londynie – Wielka Brytania

§         Politechniką w Libercu – Czechy

§         Uniwersytetem Maksa Planck’a w Mainz - Niemcy

§          Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie - Rosja

§         Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

§         Politechniką Warszawską

§         Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

§         Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki

§         Coventry University

§         Cranfield University

§         Firmą Faurecia Fotele Samochodowe Sp. z o. o. z Grójca

§         Firma Dresser-Rand

 

Skład osobowy ZAM:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik – kierownik zakładu

dr inż. Rafał Dychto

dr inż. Daniel Jodko

dr inż. Anna Karczemska

dr inż. Damian Obidowski

dr inż. Piotr Reorowicz

dr inż. Dariusz Witkowski

 

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83