Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

OFERTA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Projekt i wykonanie stanowisk (wraz z instrukcjami dla studentów) dla laboratoriów dydaktycznych z mechaniki płynów, podstaw metrologii i maszyn przepływowych, dynamiki maszyn. W trakcie swojej działalności Instytut wykonał wiele pojedynczych unikalnych stanowisk badawczych i dydaktycznych dla potrzeb uczelni i instytucji w kraju i za granicą (Uniwersytet Paris VI, AGH w Krakowie).

W ostatnim okresie Instytut wykonał zestaw kompletnych stanowisk laboratorium mechaniki płynów dla Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Instytut Maszyn Przepływowych posiada kilka licencji akademickich-badawczych programu ANSYS dla obliczeń przepływu i wytrzymałości materiałów.

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83