Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

ZAKŁAD METROLOGII PRZEPŁYWÓW

 

Zakład Metrologii Przepływów prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie pomiarów wielkości energetycznych w przepływie oraz automatyzacji procesów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem parametrów termodynamicznych i kinematycznych stacjonarnej i niestacjonarnej strugi płynu.

Prowadzone są prace nad:

- doskonaleniem i rozwojem metod pomiaru ciśnienia, temperatury i prędkości w ustalonym i nieustalonym, jedno-, dwu- i trójwymiarowym przepływie,

- metodami wzorcowania, opracowania stanowisk automatycznego wieloparametrowego, statycznego wzorcowania pneumatycznych i elektrycznych przetworników parametrów termodynamicznych i kinematycznych strugi, analitycznym opisem charakterystyk statycznych oraz zastosowaniem sieci neuronowych w procesie wzorcowania,

- identyfikacją i korekcją właściwości dynamicznych przetworników temperatury,

- zniekształceniem niestacjonarnego sygnału pomiarowego w pneumatycznej części elektro-pneumatycznego toru pomiarowego,

- badaniem niestacjonarnych zjawisk przepływowych w:

  • prostych i rozgałęzionych kanałach zasilanych pulsacyjnie,

  • wielostopniowych maszynach w zakresie wzajemnego oddziaływania kierownic i wirników turbiny (tzw. clocking effect) oraz określenia ich optymalnego wzajemnego położenia dla uzyskania maksymalnej sprawności turbin i obniżenia emitowanego hałasu,

  • sprężarkach promieniowych (pomiar szybko zmieniających się ciśnień),

- pomiarami przestrzennego pola hałasu emitowanego przez maszynę przepływową celem np. określenia korelacji pomiędzy efektem clockingu wieńców łopatkowych maszyny oraz obniżeniem hałasu generowanego przez turbinę,

- fotooptycznymi metodami przepływu,

- automatyzacją stanowisk badawczych umożliwiających prowadzenie badań metodą „on line”,

- identyfikacją zbliżającego się pompowania w sprężarkach promieniowych,

- analizą czasowo-częstotliwościową sygnałów uzyskanych eksperymentalnie.

Na wyposażeniu zakładu znajduje się szereg unikalnych stanowisk badawczych i aparatury pomiarowej:

- bezechowa komora aeroakustyczna o użytkowej objętości 386.5 m3 i powierzchni ponad 368 m2,

- zautomatyzowane stanowiska do statycznego i dynamicznego wzorcowania przetworników,

- stanowisko pulsujących przepływów strugi gazu,

- generator niestacjonarnych ciśnień,

- zestawy termoanemometrycznej wielokanałowej aparatury firm Thermosystem, Dantec z sondami do pomiaru prędkości w przepływach 1D, 2D i 3D,

- stacje akwizycji danych WaveBook, DaqBook, Keithley,

- aparatura do pomiarów akustycznych m.in. Pulse f-my Brüel & Kjær,

- komutatory ciśnienia f-my Scanivalve,

- specjalistyczne sondy do pomiaru zmiennego w czasie ciśnienia i prędkości w strudze płynu oraz w warstwach przyściennych,

- dwa tuneliki aerodynamiczne do wzorcowania sond pneumatycznych i
 termoanemometrycznych,

- tunel aerodynamiczny do badań palisad płaskich.

 

Skład osobowy ZMP

dr hab. inż. Aleksander Olczyk- Kierownik

dr inż. Jarosław Błaszczak

dr inż. Małgorzata Gizelska

dr inż.  Krzysztof Kantyka

dr inż. Krzysztof Olasek

dr inż. Tomasz Pałczyński

 

LABORATORIUM METROLOGII PRZEPŁYWÓW   

dr inż. Michał Błaszczyk

Jarosław Skotowski

 

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83